Prijava
   

Onda vrati

Logičan odgovor na kurtoaznu frazu "hvala, nije trebalo" prilikom davanja poklona.

- Poklon? Za mene? Hvala, ali stvarno nije trebalo...
- Nije trebalo? Dobro, onda vraćaj 'vamo.