Prijava
   

oo umestu u

U kombinaciji sa W umesto V, najbolji način da smuvaš nešto na krstarici.

mico mawa, ljoobim te