Prijava
   

Opalio krmaču

Lik kojeg su usled nedostatka rekvizita za šurenje izabrali da opali krmaču, brenerom ili još primitivnije, slamom.

Mrtav sam umoran, klali smo juče ceo dan.

E, ko je opalio krmaču?

Zoki k'o i uvek.