Prijava
   

opalio

Najbolje zna onaj ko je upraznjavao opaljivanje