Prijava
   

Opcija za fotografisanje duhova

Sve popularnija opcija na fotoaparatima.

Pun je internet slika na kojima su "fotografisani duhovi".