Prijava
   

Opetovati

Ponavljati nešto pet puta.

A: "E, kako prođe ispit?"
B: "Ništa... Slabo... Opetovat' ću ga."
A: "Šta ćeš ga?!"
B: "Četiri puta sam ti pojasnio šta znači ta riječ, nemoj da ti opetujem."