Prijava
  1.    

    Opstanak živih bića u ekstremnim uslovima

    Opšte je poznata činjenica u biologiji da što su organizmi na nižem stepenu razvoja, imaju veću moć prilagođavanja i opstanka u ekstremnim uslovima. Tako su najprimitivniji organizmi - bakterije, virusi i amebe ujedno i najotporniji, na primer - neki mikroorganizmi se mogu pronaći i u unutrašnjosti gejzira i vulkana, duboko pod zemljom u uslovima vrlo visokog pritiska, na okeanskom dnu, na samoj granici atmosfere sa svemirom, a neki opstaju i u potpuno anaerobnim uslovima (bez kiseonika).

    Zanimljivo je da POTPUNO ISTO važi i za ljude:

    Što je neko veća sirovina i primitivac, to se bolje snalazi i opstaje u svim mogućim uslovima.