Prijava
   

Optička varka kod namirnica

U radnji na kantaru 1 kilogram, a kod kuće u loncu 750 grama.