Prijava
   

Opturbacija

Alternativni izraz za "zabuna", ili "zbunjivanje", ili "dezinformisanje".

Zašto stvaraš opturbaciju među ljudima?