Prijava
 1.    

  Organski humor

  Milicijski vicevi koji trebaju da te ubede da su milicioneri ljudi i kada su na duznosti.

  - Da li ste bili vezani sigurnosnim pojasom.
  - Jesam.
  - Da li je devojka vezana?
  - Jeste.
  - E! Kako je vezana, ako je devojka? Hahahahaha