Prijava
   

Organski humor

Milicijski vicevi koji trebaju da te ubede da su milicioneri ljudi i kada su na duznosti.

- Da li ste bili vezani sigurnosnim pojasom.
- Jesam.
- Da li je devojka vezana?
- Jeste.
- E! Kako je vezana, ako je devojka? Hahahahaha

Komentari