Prijava
   

Osarapiti se

Raditi nešto za šta si siguran da je moralno neispravno zato što ti donosi korist. Vidi pod Sarapa.

Komentari