Prijava
  1.    

    Osoba koja ume da sluša

    Osoba koja nema pojma o čemu se trenutno govori.

    -Osoba A:Bio sam na koncertu eksperimentalne muzike "Taština praznine",izuzetan hepening.Da ti kažem,muzika se prosto vidi...
    -Osoba koja ume da sluša:Gleda zainteresovano...