Prijava
   

Osoba koja ume da sluša

Osoba koja nema pojma o čemu se trenutno govori.

-Osoba A:Bio sam na koncertu eksperimentalne muzike "Taština praznine",izuzetan hepening.Da ti kažem,muzika se prosto vidi...
-Osoba koja ume da sluša:Gleda zainteresovano...