Prijava
   

Ostati bez teksta

Vrlo česta pojava koja nastaje usled nepažnje na preostali kredit.

Komentari

ahhahahhahhhhahahahhahaahah bravo :)))) +