Prijava
   

ostaviti muda na tarabi

Kad radiš jako težak posao, koji na kraju završiš, ali pri tom, daš više od sebe nego što si smeo i trebao. Kao kad zaletiš da preskočiš tarabu i preskočiš, ali zakačiš mudima pa ti ostanu na tarabi.

-Ko je rasčistio podrum!?
-Petar i ja… ostavismo muda na tarabi.