Prijava
   

otorinolaringolog

reč kojom proveravamo nivo alkoholisanosti

ja u sebi: otoringolaringolog... dobro je može jos koji lav...
posle par piva
- otoringovalingolog... može jos, tek jedan promil...
- otovavovo...
jbg. dalje se ne sećam...