Prijava
   

Otorinolaringolog

Doktor koji najšešće mora da ponovi dijagnozu pacijentu nekoliko puta.

- Gospodine imate senzoneuralnu leziju.
- Šta?
- Nagluvi ste.
- ŠTA KAŽETE!?
- NAGLUVI STE!
- Aha. Što vičete na mene, ne razumem ja te vaše doktorske termine...

Komentari

otorinolarinizbor +