Prijava
  1.    

    Otvoren za dogovor

    Čovek, koji pristupa pregovaranju sa novčanikom u rukama.

    Policajac:"Gospodine, vozili ste sa ugašenim svetlima..."
    Vozač (nesavesni, ako me razumete):"Prijatelju, otvoren sam za dogovor..."