Prijava

"Čovek može da deluje cinično ponekad, ne zato što je loš, ili zombi, već zato što je živahni svedok lošeg."

#561
+5641
133
definicija