Prijava
   

Otvoriti dušu

Momenat izliva emocija u jezik. Trenutak u kome se sve to odigrava ne bira sagovornika, tako da kada otvaranje duše krene, nije bitno da li pored vas sedi najbolji prijatelj ili neko koga prvi put u životu vidite.

Reci sada šta ti je na duši. Hajde slobodno otvori se. Biće ti lakše...