Prijava
   

Ovaj i Onaj

Zamenice koje su evoluirale u imenice... u intervjuima sa Vrlo Važnim Osobama.

- Bili smo na otvaranju... Ovaj, moja malenkost i... Onaj, Seka i Cuca i... Ovaj... elitnog kluba... blablabla