Prijava
   

Ovaj moj i Onaj moj

Prisvojna i odbojna zamenica za istu pojavu, u zavisnosti od postupka ili karaktera dotične pojave.
Pojava je muškog roda, može biti muž, momak ili sin.

- Ovaj moj u pedesetoj k'o dete kad se popne na trešnju. Ne zna da siđe!
- Ovaj moj me tako pazi da mislim da će me uskoro zaprositi!
- Ovaj moj sve petice u školi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Onaj moj kako legne, tako zahrče!
- Onaj moj me, zamisli, varao sa dve istovremeno!
- Onaj moj dva puta ponavljao isti razred, ej!

Komentari