Prijava
   

ovaj...

Reč bez koje bi svi govorili mnogo jasnije

ovaj... mi smo posetili lokaciju i ... ovaj... ljudi rade korektno tako da smo... ovaj... veoma zadovoljni...

Komentari

mis'im, ovaj, brate, ono, znači... +