Prijava
 1.    

  Ovo nije za ocjenu

  Često kada profesor primjeti da je student dobro informisan o temi o kojoj ga ispituje, postaviće pitanje vezano za istu ali na koje se odgovor ne može naći u predloženoj literaturi za spremanje ispita. Na taj način profesor dobija bolji uvid u to koliko daleko je student išao sa korištenjem dodatne literature, pa samim tim i koliko je zagrijan za predmet koji on predaje.

  Naravno, kako netačan odgovor na pomenuto pitanje neće uticati na formiranje opšte ocijene (osim ukoliko vas profesor naročito i ne gotivi) a student koji, najvjerovatnije očekuje visoku ocjenu, se zbuni, profesor će ga ovim izrazom, ili nekom njegovom varijacijom, osokoliti i nastaviti dalje ispitivanje normalnim tokom.

  Inače, osoba koja koristi ovaj izraz ne mora isključivo biti predavač.
  U svakodnevnom govoru se može iskoristiti u komunikaciji između dvije osobe na polju u kojem je jedna od njih daleko iskusnija pa provjerava znanje ove druge (vidi drugi primjer).

  A: E onda je Atila okupio ogromnu vojsku i krenuo da osvaja i pustoši gradove Istočnog Rimskog carstva. Prvo je napao Emonu, tadašnju Ljubljanu, zatim dvije godine kasnije Sirmijum, tj. Sremsku Mitrovivcu. Kasnije je zauzeo i tadašnji Ptuj a odmah zatim i Singidunim, što bi bio današnji Beograd.
  Inače za osvajanje Signidunuma Atila je doveo teške katapulte koje su rušili jaka utvrđenja a po osvajanju je većinu stanovništva poveo sa sobom kao robove. Krećući se dalje prema jugu, napao je Naisus tj. današnji Niš u septembru 450. Grad je branio zapovednik rimske provincije Ilirije, Aginteja, koji je naredio da se celokupno stanovništvo skloni iz grada na udaljeni brežuljak, pokraj reke Nišave. Huni su opsedali grad, tukli zidine utvrđenja i kasapili vizantijske vojnike. Na kraju je Aginteja predao grad u Atiline ruke, i da bi spasao život položio je sve dragocenosti i zlato koje je imao pred hunskim osvajačem. Huni su zatim prodr...
  B: Inače kolega, jebete li vi šta?
  A: Ah... pa ovaj... ne znam kako da odgovorim... mislim... ne... stvarno ne znam...
  B: Ajde kolega lagano, ovo nije bilo za ocjenu.

  -------------

  A: Ej polako! Nije to ta rupa.
  B: A, ovaj... Hehe, ja mislio da te kao malo sprdam, jelte.
  A: Ma da. Nego, je l' tebi ovo prvi put?
  B: Ovaj... Naravno da nije... mislim otkud ti to.
  A: Opušteno, tek od sljedećeg puta te ocjenjujem.