Prijava
   

OZNA

odeljenje za zaštitu naroda. nastalo pred kraj drugog svtskog rata u jugoslaviji. kasnije prerasla u UDB-u (uprava državne bezbednosti).

UDB-a je imala 6.odeljenje koje je izgleda bilo pandan CIA - komitetu za izmenu zdravstvenog stanja.

Komentari

Niko od tih gorepomenutih nije imao čoveka kao što je bio Andropov.. :)
jelenPlus