Prijava
   

Pametniji popušta

Uzrok dekadencije u društvu.