Prijava
 1.    

  Pantelizacija

  novi vid glasovnih promjena po našem velikom teBri Panteli! U pitanju su 3 promjene:
  1. Prva pantelizacija - kad "j" pređe u "i"
  2. Cotovanje - kad "ds" ili "ts" pređu u "c" (il' ti - "Jednačenje suglasnika po tebri")
  3. Nepostojano "j" i "z"- kad ih nema tamo gdje ih inače svi očekujemo

  1. Prva pantelizacija:
  - maika (majka), devoika (devojka)...

  2. Cotovanje:
  - svecki (svetski), gracki (gradski)...

  3. Nepostojano "j" i "z"
  - sialica (sijalica), starii (stariji), nači (znači)...