Prijava
   

Park

Pre dece - glagol koji je značio "ići negde i vatati se."
Posle dece - imenica koja ima značenje mesta gde se nalaze ljuljaške i klackalice.