Prijava
   

Park

Mesto za merenje nivoa ostarelosti.

Kada primetite da se niste već godinama sa nekim ljubili u parku, budite sigurni da ste već ostareli...

Komentari

Sjajno! ++++++++++++

Ubi ovom definicijom, još i ova crno- bela fotografija...

ko ti dade minus za definiciju? -.-