Prijava
   

Patolozi

Ljudi kojima je život smrt.

Komentari

Nisi dobra upućen u medicinu. Patolozi se samo jednim delom bave mrtvim ljduima. Možda 11 posto svog radnog vremena.

@Klajslel - što znači da ova defka i dalje stoji.
+