Prijava
   

Patos

Patos (gr.) - afektivno, povišeno i uzbuđeno kazivanje.

Osoba A: Znači kako smo se sinoć uroljali, znači 'ladno bio patos!