Prijava
   

Pesma

Izraz koji se koristi za nešto, što može s lakoćom da se savlada.

- I šta je bilo sa statistikom? Jesi li položio?
- Ma, statistika je pesma! Da vidiš ovu ekonometriju što jebe kevu kevinu!

Komentari

Statistika je pesma, ekonometrija je dakle seks.

Plus ko pesma. +