Prijava
   

Plemeniti sport

Bilo koji sport u kojem učestvuju Crnogorci.

-Od kog si plemena sokole?
- Od junačkijeh Cuca.
-Zna sam ja oma da taka igračina mora imati plemenito porijeklo.

Komentari

Pa kako drugačije! +