Prijava
   

Pljuvanje prstiju

Ono što prethodi okretanju sledeće strane novina.
Ovu radnju najčešće praktikuju penzioneri.

- Sinko, jel mogu da pogledam novine?
- Može, izvolite.
- Pljuc! Da vidimo šta piše...

Komentari

pa kako drugačije i da okrećeš stranice... :D
ali umosto pljuvanja, treba diskretno da se lizne i to samo kažiprst... :D