Prijava
  1.    

    Pljuvanje u ruke

    Obavezan ritual starijih osoba prilikom započinjanja fizički iscrpljujućeg posla u kome se koristi neka alatka sa drškom (lopata, sekira, budak, kramp...).