Prijava

-I šta je bilo?
-Pao.
-I, sad, šta?
-I sad ništa, uš'o sam u svoju kuću i 'oću da jedem.

?
+907
24
definicija