Prijava
   

Pljuvanje u ruke

Obavezan ritual starijih osoba prilikom započinjanja fizički iscrpljujućeg posla u kome se koristi neka alatka sa drškom (lopata, sekira, budak, kramp...).