Prijava
   

Pljuvanje

Merna jedinica za blizinu.

Osoba A: Gde si?
Osoba B: Evo me, mogu da pljunem do tebe!
Osoba A: Aha, oke.