Prijava
 1.    

  Politika kuće

  Skup načela kojima se neka osoba ili institucija vodi u poslovanju sa svojim strankama.

  A: Jao, idiote, pa ne po kosi!
  B: E jebi ga sad, politika kuće.

 2.    

  Politika kuće

  Novine kafića, kladionice, salona i.t.d

  - Hvala komšija, prijat...
  - E, e, ček' ček' - novine vrni. Politika kuće!