Prijava
   

Politika

Niz aktivnosti kojima se pojedinačni (privatni) interesi izdižu na razinu društvenih (javnih).

Komentari

Ima li lepšeg dekora za lične interese od zajedničkih?