Prijava
  1.    

    Ponfri

    Izraz potiče iz malomokrolužičkosprskog jezika, nastao je morfološkom adaptacijom srpske reči "pomfrit" i to alternacijom M u N, kao i glasovnom promenom nepostojanja nepostojanog T. Prvi primerci ove reči zalebeženi su na jelovnicima lokalnih ugostiteljskih PVC obekata u Malom Mokrom Lugu i datiraju iz druge polovine 20. veka.

    "Ima ponfri"
    "Ponfri sa kećapom - 20 dn."