Prijava
   

Popuniti rupe

Primarni cilj svakog dužnika u Srbiji.

- Ne vredi, ovo što smo dobili neće nam pokriti minus a kamoli da imamo za kreditnu ratu.
- Jebiga, bar ćemo imati da popunimo sitne rupice. I to je nešto.
-------------------------
- Milorade, dužan si mi za ono što sam ti sredila. Kada ćeš mi se odužiti?
- Ne brini se ti za to. Ti si mi primarni cilj, ako me razumeš.

Komentari