Prijava
   

Poremetiti statiku zgrade

Situacija u kojima razjareni pojedinac polomi sve do temelja. Prevrću se ormari, komode, regali, vrata, stolovi.

- Čujen da su oklopnjače jučer bile u tvom portunu.
- Mile bia u elementu. Svira krešendo.

Komentari