Prijava
   

Poseban slučaj

Slučaj koji je toliko običan da je gurnut u stranu jer ne može da dođe na red od neobičnih i retkih slučajeva.