Prijava · Registracija
30 : 7
16 em plus     16 em minus
31 : 7
30 : 8

Poslednji stepen siromaštva

Kada odelo ne daješ na hemijsko čišćenje jer te svaka fleka seća na neki obrok.