Prijava
   

Promoter

Smarač koji ubija vreme ubijajući druge pitanjem da li ima vremena za smaranje.