Prijava
   

Prvi znak zainteresovanosti muškarca za brak

Kada počne da se raspituje o mogućnosti postojanja naslednih bolesti u njenoj porodici.