Prijava
   

Pustio mozak na pašu

Upisao akademiju mladih lidera.