Prijava
   

Radnici obezbeđenja u banci

Potrebni su kao i brijač mudžahedinima. Tu su samo da bi se ispoštovale neki zakonski i bezbednosni propisi. Pljačkaše koji oni zaustave bili bi zaustavljeni i od šalterske radnice koja ima zeleni pojas iz udaranja šnicli.

Pljačkaš1: Prvo onesposobimo čuvara i uzmemo mu oružje.
Pljačkaš2 (sarkastičan smeh): Misliš onog debelog matorca?
Pljačkaš1: Ako bude bežao kao onaj prošli put, slobodno ga pusti ionako neće daleko stići.

Komentari

od šalterske radnice koja ima zeleni pojas iz udaranja šnicli.

HAHHAHHAHAHAHHA Odlčna +